Aandacht voor Jezelf

Aandacht voor je Zelf maakt niet alleen alles mooier en waarachtiger, het creëert tevens innerlijke rust, stabiliteit en ontspanning. Je verbindt je op deze wijze met de oorspronkelijke bron van waaruit  jij je unieke Zelf met al je kwaliteiten in vrijheid vorm kunt geven.  En dit is wat ik jou voor 2018 van harte toewens!