Rebalancing

de kunst van het aanraken en aangeraakt worden

’In ieder mens huist een verhaal’

Als kind ben je van nature levendig, spontaan en onbevangen. Gaandeweg verdwijnt deze natuurlijke staat van Zijn door diverse (meer- of minder traumatische) ervaringen en leren we veelal ons aan te passen en staande te houden. Deze ‘strategie’ vertaalt zich verder in het lichaam in de vorm van spanning en in de geest via onbewuste patronen.

 

Door de illusie dat we onszelf moeten beschermen tegen wat er in het verleden gebeurd is raken we ons natuurlijk evenwicht kwijt en daarmee ook veel vitale levensenergie.

Met behulp van Rebalancing kunnen we dit natuurlijk evenwicht herstellen en ervaren hoe verrassend en onbelast het heden is.

Op deze wijze zoekt het lichaam zelf naar de juiste balans. Dit wordt ook wel het zelfhelend vermogen genoemd.

Rebalancing gaat uit van deze onlosmakelijke verbinding tussen lichaam en geest. Het is de bijzondere combinatie van zelfonderzoek en aanraking die je helpt te luisteren naar jouw unieke verhaal en naar de eigen wijsheid van je lichaam.

De kwaliteit van aandacht maakt het verschil”

De kwaliteit van aandacht vindt zijn oorsprong in meditatie; een ruimte van puur bewustzijn, stil, vredig, zonder opdrachten en oordelen. Hierin ontspannen lichaam & geest en is het mogelijk om de onverwerkte, in het lichaam opgeslagen ervaringen verder te onderzoeken, voelen, verwoorden,  accepteren en uiteindelijk los te laten. Je maakt de weg vrij van belemmeringen zodat je kunt leven wie je in wezen bent.

Afhankelijk van wat je nodig hebt is de aanraking zacht, subtiel of juist diep en stevig. De adem functioneert als de brug tussen lichaam en geest en helpt je te verbinden met diepere lagen in jezelf. Het zelfonderzoek biedt inzichten op zowel het ontstaan van de belemmeringen als het ontdekken van nieuwe wegen.

Rebalancing, “een ontdekkingsreis van denken
naar voelen naar Zijn”

Zodra je ervaart dat je meer bent dan alleen je denken of alleen je voelen, ontstaat er een ruimer bewustzijn van wie werkelijk bent. De mate en het tempo waarin dit proces zich ontvouwt, is deels afhankelijk van je vraag, bereidheid, openheid, belasting en draagvermogen. Het mag duidelijk zijn dat deze weg telkens weer jouw liefdevolle toewijding naar jezelf vraagt.

 

“You will be deeply touched”

Spreek een kennismakingssessie af om te ervaren of de werkwijze van Rebalancing bij jouw ontwikkelingsweg aansluit. Informeer ook eens bij je werkgever naar de mogelijkheden.

Bel 06-44504246 of mail naar dhyani@bodymindinbalance.com

Rebalancing in uw organisatie

Vanuit het verleden is in onze samenleving veel nadruk gelegd op kennis en weten waardoor het lichaam een ondergeschikte rol kreeg. Gelukkig zien we tegenwoordig  steeds meer in dat het belangrijk is om zorg te hebben voor het lichaam, aandacht te besteden aan wie we zijn en wat we willen. Deze nieuwe visie zorgt voor meer zelfstandige, creatieve en gemotiveerde medewerkers. Openheid en transparantie zijn criteria voor samenwerking terwijl stresshantering en zelfreflectie kerncompetenties zijn.

 

Wanneer uw organisatie uw medewerkers een ruimer perspectief wil bieden op hun:

  • talenten, mogelijkheden en loopbaanvraagstukken
  • terugdringen en preventie van stressgerelateerde klachten
  • ontwikkelen van competenties als stressbestendigheid, integriteit en emotionele intelligentie

 

neem dan contact op voor het bespreken van verschillende mogelijkheden m.b.t. individuele coachingstrajecten, workshops en cursussen die bijdragen aan bewustzijn, evenwicht en welzijn.

Tarieven

Gedurende 10 jaar zijn mijn sessies (deels) vergoed door zorgverzekeraars. Per 1-1-2017 is een fase aangebroken waarin verzekeraars hogere nascholingseisen en strengere regulering instellen die niet direct te maken hebben met de kern van het vak Rebalancing. Ik heb besloten niet mee te gaan in die ontwikkeling. Daarom worden mijn sessies per 1-1-2017 niet meer vergoed en geldt voor particulieren het onderstaande tarief:

 

De kosten voor een Rebalancing-/coachingconsult van 1,5 uur zijn € 120,-.

 

Annulering: Indien je tot 48 uur van te voren annuleert, worden geen kosten berekend. Daarna wordt het consult in rekening gebracht.