Alleen op weg…

Alleen op weg…

Ergens in de tijd en ruimte
Ging ik op weg

Bang en alleen
Moe van het strijden
En zoeken naar de zin

In de speeltuin heb ik het gevonden

Het kent geen tijd
Het was er altijd al
Het lag alleen te wachten
Op de ontdekking van
AL(L)EEN

NU, ergens in de tijd en ruimte
Zonder begin en
Zonder eind

Niet alleen angst maar ook kracht
Met soms verdriet maar veelal vreugde
Ervaar ik mijn leerling- en meesterschap

Op de oneindige weg
Naar huis
Overal en nergens

Ergens in de tijd en ruimte

Dhyani Anita Handels, maart 2006