De reiziger

De reiziger

Een reiziger kwam in een stad en vroeg aan een oude man wat voor mensen er in die stad woonden. De man vroeg aan de reiziger naar de mensen in het dorp waar hij vandaan kwam. Hij antwoordde: ‘ze waren kwaad, oneerlijk en gemeen’. 

‘Wel’, zei de oude man, ‘dat soort mensen zul je ook hier tegenkomen’. 

Even later kwam er een andere reiziger naar de stad en stelde dezelfde vraag. Toen de oude man informeerde naar de mensen die deze reiziger achter zich had gelaten, antwoordde die: ‘het waren goede, eerlijke en hardwerkende mensen’. 

De oude man zei tegen hem: ‘dat soort mensen zul je hier ook tegenkomen’. 

Om ècht  te veranderen is commitment nodig; de bereidheid om naar jezelf te kijken.
Wanneer je deze verantwoordelijkheid wil dragen, kies je voor jezelf en daarmee voor je eigen geluk.